Con dấu và người đại diện của doanh nghiệp

Người đại diện của doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2014 có những quy định rất mới so với luật doanh nghiệp 2005 về con dấu và người đại diện theo pháp luật, cụ thể như sau:

Con dấu của doanh nghiệp

Điều 44 luật doanh nghiệp 2014 quy định, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu theo quy định của pháp luật. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin như  tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp.

Con dấu của doanh nghiệp

Đồng thời, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh.  Để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của điều lệ công ty. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật.

Con dấu của doanh nghiệp

Như vậy, với quy định trên đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tự quyết định, tự quản lý con dấu riêng của mình, không còn phải thông qua Cơ quan khắc dấu của nhà nước như Luật 2005 nữa, nhưng đồng thời cũng vô tình tạo khe hở để một số doanh nghiệp lợi dụng để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật về giả mạo con đấu, do đó đòi hỏi các đối tác phải thận trọng hơn khi tham gia các giao dịch với những công ty trên.
Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

Con dấu của doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2005 quy định công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần chỉ có một người duy nhất làm đại diện pháp luật của doanh nghiệp, tuy nhiên theo khoản 2 điều 13 luật doanh nghiệp 2014 thì quy định như sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện của doanh nghiệp.

Luật doanh nghiệp 2014

Quy định này đã “gỡ rối” cho doanh nghiệp trong trường hợp người đại diện duy nhất của doanh nghiệp bất hợp tác, không thực hiện các yêu cầu của thành viên/cổ đông trong quá trình quản lý điều hành doanh nghiệp trong nội bộ cũng như giao dịch với bên ngoài công ty. Bằng cách có nhiều hơn 1 người đại diện, sự lạm quyền, bất hợp tác như đã nói trên sẽ bị vô hiệu hóa.

Tuy nhiên cũng cần phải có những văn bản hướng dẫn cụ thể để phân chia nhiệm vụ quyền hạn của từng người đại diện pháp luật.  Mục đích để  tránh sự chồng chéo, nâng cao hiệu quả trong quá trình quản lý doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể : 1900.599.818

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/dang-ky-mau-dau-cong-doan/

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818