Đăng ký mẫu dấu công đoàn

Thủ tục đăng ký mẫu dấu công đoàn

 
Đăng ký mẫu dấu công đoàn

Con dấu của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, công đoàn ngành trung ương và những đơn vị trực thuộc của Tổng liên đoàn lao động sẽ do cơ quan có thẩm quyền cấp và quản lý. Thủ tục đăng ký mẫu dấu trong tổ chức công đoàn được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLB-BCA-TLĐ, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ gồm:

1.1. Quyết định thành lập và cho phép sử dụng con dấu của cấp có thẩm quyền:
+ Đối với Công đoàn ngành trung ương (CĐNTW), Công đoàn Tổng công ty (TCT) và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (TLĐLĐVN); Liên đoàn lao động (LĐLĐ) cấp tỉnh do TLĐLĐVN quyết định.
+ Đối với Liên đoàn lao động (LĐLĐ) cấp huyện, Công đoàn ngành địa phương, Công đoàn Giáo dục cấp huyện, Công đoàn khu chế xuất (KCX), Công đoàn khu công nghiệp (KCN) do LĐLĐ cấp tỉnh quyết định.

Hồ sơ gồm

+ Đối với Công đoàn TCT, Công đoàn LHXH nếu do CĐNTW thành lập thì CĐNTW quyết định việc khắc dấu và sử dụng con dấu; nếu do LĐLĐ cấp tỉnh thành lập thì do LĐLĐ cấp tỉnh quyết định
+  Đối với công đoàn cơ sở (CĐCS) thuộc các thành phần kinh tế; Nghiệp đoàn, Công đoàn lâm thời; CĐCS thành viên do Công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý quyết định.
1.2. Giấy giới thiệu của Công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý.
1.3. Chứng minh nhân dân của người trực tiếp liên hệ khắc dấu.

2. Thẩm quyền

– Con dấu của TLĐLĐVN, Công đoàn ngành Trung ương và những đơn vị trực thuộc TLĐLĐVN do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Tổng cục Cánh sát – Bộ Công an cấp;
– Con dấu của các tổ chức Công đoàn còn lại do Công an địa phương (PC13) đó cấp. Đồng thời thu hồi những con dấu khắc đổi lại; nhứng con dấu sử dụng trước đây không đúng hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch này.

3. Thời hạn giải quyết: 04 ngày

Hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 1900.599.818 để được hỗ trợ dịch vụ pháp lý.

Tác giả:  Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/nang-hang-sao-khach-san/

 

0/5 (0 Reviews)