Phòng cháy chữa cháy đối với khách sạn

Phòng cháy chữa cháy đối với khách sạn

Phòng cháy chữa cháy đối với khách sạn

Điều kiện đối với khách sạn cao trên 05 tầng

Nghị định 79/2014/NĐ – CP  ban hành danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (tại phụ lục II) thì khách sạn, nhà nghỉ cao từ 05 tầng trở lên phải đáp ứng các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, cụ thể:

a) Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở (được hướng dẫn cụ thể tại Điều 5 Thông tư 66/2014/TT-BCA);

b) Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong cơ sở.

Điều kiện

c) Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

d) Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

đ) Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

e) Có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 21 Nghị định này.

Điều kiện

g) Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an.

h) Có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

i) Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Công an”.

Như vậy, khách sạn cao từ 05 tầng trở lên phải đáp ứng các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở được quy định cụ thể như trên.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể : 1900.599.818.

Tác giả: Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/nguoi-dai-dien-cua-doanh-nghiep/

 

0/5 (0 Reviews)