Đầu tư trong khu chế xuất

Đầu tư trong khu chế xuất

Đầu tư trong khu chế xuất cần phải tuân thủ những quy định cụ thể của pháp luật.

Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu. Cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu. Được ngăn cách với khu vực bên ngoài. Tuân theo quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan. Được quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

  1. Các hoạt động đầu tư trong khu chế xuất

Đối với dự án đầu tư trong khu chế xuất, nhà đầu tư được thực hiện các hoạt động sau:

– Thuê hoặc mua nhà xưởng, văn phòng. Hoặc kho bãi đã xây dựng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

– Sử dụng có trả tiền các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Các công trình dịch vụ, bao gồm hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý nước thải, chất thải. Và các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khác. Gọi chung là phí sử dụng hạ tầng.

– Chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Quyền thuê đất, thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà xưởng, văn phòng. Và các công trình khác phục vụ sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật về đất đai. Và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

– Được cho thuê, cho thuê lại nhà xưởng, văn phòng, kho bãi. Và các công trình khác đã xây dựng để phục vụ sản xuất, kinh doanh. Theo quy định của pháp luật về đất đai. Và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

– Các hoạt động khác theo quy định của Luật Đầu tư 2020, Nghị định 31/2021/NĐ-CP, quy định của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và pháp luật có liên quan.

(Quy định tại Điều 62 Nghị định 31/2021/NĐ-CP)

  1. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu chế xuất. Được quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Đầu tư 2020 được thực hiện như sau:

– Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ. Được quy định tại khoản 1 Điều 44 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

+ Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

+ Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư 2020 (nếu có).

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu chế xuất gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định 31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

– Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu chế xuất quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

  1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong khu chế xuất

Các dự án đầu tư trong khu chế xuất là các dự án thuộc diện chấp nhận chủ trương đầu tư. Được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 31. Và khoản 2 Điều 32 Luật Đầu tư 2020.

Khi đó, thời hạn cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định như sau:

– 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại (ii).

  1. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Ban Quản lý khu chế xuất cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu chế xuất. Trừ trường hợp quy định tại mục (3).

– Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu chế xuất. Trừ trường hợp quy định tại mục (3).

– Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

+ Dự án đầu tư thực hiện ở trong khu chế xuất;

+ Dự án đầu tư trong khu chế xuất nơi chưa thành lập Ban quản lý khu chế xuất. Hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu chế xuất.

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trừ trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 Luật Đầu tư 2020.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818.

Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/dat-nong-nghiep-co-mua-ban-duoc-khong/

0/5 (0 Reviews)