Công bố nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Công bố nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Chuẩn bị hồ sơ

công bố nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần, thủ tục cần chuẩn bị như sau:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  • Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-24);

Nộp hồ sơ

Cách thức thực hiện:

  • Khi doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến  ngành, nghề kinh doanh,

cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nộp phí để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

và gửi hồ sơ tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký  nội dung

để thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Lệ phí

Phí: 300.000 đồng (Thông tư số 106/2013/TT-BTC) (Nộp tại thời điểm đề nghị công bố).

Nhận kết quả

  • Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải nội dung đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp thuộc phạm vi mình quản lý lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. công bố 

Mẫu tờ khai

Phụ lục II-24

Hướng dẫn trực tiếp

Điện thoại tư vấn nhanh : 1900 599 818

Phần bài viết mang tính tham khảo, bạn nên liên hệ với chúng tôi để nhân được thông tin mới nhất và hướng dẫn cụ thề nhất.

Chúng tôi tư vấn trực tuyến miễn phí, tư vấn nhanh qua điện thoại 1900 599 818

Cập nhật ngày 22/03/2021

Danh mục biểu mẫu

Biểu mẫu tham khảo

Liên hệ dịch vụ: 

0903876125

Trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp