Tự quản lý mẫu con dấu công ty cổ phần

Chuẩn bị hồ sơ

Tự quản lý mẫu con dấu

Thành phần hồ sơ thông báo mẫu con dấu bao gồm:

Trường hợp thông báo mẫu dấu mới

Tự quản lý mẫu con dấu, không cần thông báo mẫu con dấu lên Sở kế hoạch đầu tư.

–      Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục II-8);

Trường hợp thông báo thay đổi mẫu con dấu

Tự quản lý mẫu con dấu, không cần thông báo mẫu con dấu lên Sở kế hoạch đầu tư.

–      Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện diện (Phụ lục II-9);

Trường hợp thông báo về việc hủy mẫu con dấu

–      Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện diện (Phụ lục II-10);

Nộp hồ sơ

Cách thức thực hiện:

Kết quả tự quản lý con dấu:

Không cần thông báo mẫu con dấu theo Luật doanh nghiệp 2020, đây là điểm mới các doanh nghiệp tự quản lý và sử dụng con dấu.

Mẫu tờ khai

Phụ lục II-8

 

Hướng dẫn trực tiếp

Điện thoại tư vấn nhanh : 1900 599 818

Phần bài viết mang tính tham khảo, bạn nên liên hệ với chúng tôi để nhân được thông tin mới nhất và hướng dẫn cụ thề nhất.

Cập nhật ngày 22/03/2021

Danh mục biểu mẫu

Biểu mẫu tham khảo

Liên hệ dịch vụ:

0903876125

Làm gì khi chồng bạo hành

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content