Bán hàng đa cấp bất chính

Mức phạt hành vi bán hàng đa cấp bất chính

 

Mức phạt hành vi bán hàng đa cấp bất chính

Kinh doanh bán hàng đa cấp không phải là hoạt động bị cấm tại Việt Nam. Muốn kinh doanh hợp pháp thì cá nhân, tổ chức phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP.

Mức phạt hành vi bán hàng đa cấp bất chính

 

Đối với hành vi bán hàng đa cấp bất chính, tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm theo Nghị định 141/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2018, cụ thể:

Mức phạt

1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Yêu cầu người khác phải đặt cọc.Hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

b) Yêu cầu người khác phải mua một số lượng hàng hóa nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

c) Cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền. Hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc giới thiệu người khác tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp mà không phải từ việc mua, bán hàng hóa của người được giới thiệu đó;

Bán hàng đa cấp

d) Từ chối chi trả không có lý do chính đáng các khoản hoa hồng, tiền thưởng hay lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có quyền hưởng;

đ) Cung cấp thông tin gian dối về kế hoạch trả thưởng. Về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp;

e) Cung cấp thông tin gian dối, gây nhầm lẫn về tính năng, công dụng của hàng hóa. Hoặc hoạt động của doanh nghiệp thông qua báo cáo viên, đào tạo viên tại hội nghị, hội thảo;

g) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ mua lại hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Vi phạm pháp luật

2. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

3. Ngoài việc bị phạt tiền theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả sau:

a) Buộc cải chính công khai đối với hành vi tại điểm đ, điểm e khoản 1 Điều này;

Bán hàng đa cấp bất chính

b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm pháp luật về cạnh tranh bao gồm cả tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm đối với hành vi tại khoản 1 Điều này.

So với quy định cũ thì mức phạt mới theo nghị định 141/2018/NĐ-CP về hành vi bán hàng đa cấp bất chính cao hơn trước. Do đó, khi bán hàng đa cấp không nên vì lợi ích của bản thân mà bị xử phạt hành chính thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/nhung-sai-sot-ve-hoa-don-khong-bi-phat-tien/