Những sai sót về hóa đơn không bị phạt tiền

Những sai sót về hóa đơn không bị phạt tiền

 

Những sai sót về hóa đơn  không bị phạt tiền hoặc chỉ bị phạt cảnh cáo nếu tổ chức, cá nhân phát hiện kịp thời và được quy định cụ thể tại Thông tư 10/2014/TT-BTC và Thông tư 176/2016/TT-BTC như sau:

Những sai sót về hóa đơn không bị phạt tiền

 

1. Đối với hành vi mất, cháy, hỏng hóa đơn

– Không bị phạt: Nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn được khai báo với cơ quan thuế. Thời hạn là trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn;

– Không bị phạt: Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành. Nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác;

Sai sót về hóa đơn

– Phạt cảnh cáo: Nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ;

– Phạt cảnh cáo:  Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có từ hai tình tiết giảm nhẹ;

– Phạt cảnh cáo: Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ.

2. Đối với hành vi không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn

–  Phạt cảnh cáo:  Đối với hành vi không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định. Trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Nếu các nội dung này không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ.

– Không bị xử phạt: Trường hợp tổ chức, cá nhân đã lập hóa đơn. Và không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định. Tuy nhiên tự phát hiện ra và lập hóa đơn mới điều chỉnh các nội dung bắt buộc thì không bị xử phạt.

3. Đối với trường hợp tự in hóa đơn

– Phạt cảnh cáo: Đối với trường hợp tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử đảm bảo đúng các nội dung quy định bắt buộc như trên nhưng thiếu hoặc sai các nội dung khác (trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải có đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính) thì phạt cảnh cáo nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn đã được khắc phục và vẫn đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp;

– Phạt cảnh cáo: Đối với trường hợp xác định hóa đơn tự in in ra là hóa đơn giả. Do lỗi khách quan của phần mềm tự in thì đơn vị cung cấp phần mềm tự in hóa đơn bị xử phạt cảnh cáo;

Hóa đơn tự in

– Phạt cảnh cáo đối với trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn đã ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu. Tổ chức nhận in hoá đơn tự in hoá đơn đặt in ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra;

– Phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn. Thời hạn là  sau 5 ngày kể từ ngày hết thời hạn báo cáo;

– Phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn. Thời hạn  từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn báo cáo.
4. Đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế

– Phạt cảnh cáo: Đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Trừ thông báo phát hành hoá đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 10. Kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900. 599. 818.

Tác giả:Luật sư Bùi Hường
Liên hệ dịch vụ:
0/5 (0 Reviews)