Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng với tổ chức

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng với tổ chức

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng lần đầu theo khoản 1 Điều 87 Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực. Theo Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định 15/2021/NĐ-CP;

– Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập;

– Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức. Hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận. Đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát địa chất công trình;

– Chứng chỉ hành nghề kèm theo bản kê khai.Và tự xác định hạng chứng chỉ theo Mẫu số 05 Phụ lục IV Nghị định 15/2021/NĐ-CP;

Hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đã được cấp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề. Hoặc các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;

– Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;

– Hợp đồng và Biên bản nghiệm thu công việc đã thực hiện theo nội dung kê khai.

+ Đối với tổ chức khảo sát xây dựng:

+ Lập thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng,

+ Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng I, hạng II);

– Hợp đồng; Biên bản nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình. Hoặc công trình xây dựng hoặc bộ phận công trình. Trong trường hợp thi công công tác xây dựng chuyên biệt đã thực hiện theo nội dung kê khai. Đối với tổ chức thi công xây dựng hạng I, hạng II;

Các tài liệu phải là bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý. Trừ đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818. Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/dieu-kien-cap-chung-chi-nang-luc-xay-dung-voi-to-chuc/

0/5 (0 Reviews)