Doanh nghiệp bị ấn định thuế

Doanh nghiệp bị ấn định thuế

Doanh nghiệp bị ấn định thuế khi vi phạm nghĩa vụ về thuế. Hoặc bị ấn định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Luật quản lý thuế 2019 quy định nội dung này như sau:

  1. Ấn định thuế đối với doanh nghiệp vi phạm pháp luật về thuế

Doanh nghiệp bị ấn định thuế khi thuộc một trong các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế gồm:

– Không đăng ký thuế, không khai thuế, không nộp bổ sung hồ sơ thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế. Hoặc khai thuế không đầy đủ, trung thực, chính xác về căn cứ tính thuế;

– Không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế;

– Không xuất trình sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp trong thời hạn quy định;

Không chấp hành quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế theo quy định;

– Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;

– Mua, trao đổi hàng hóa sử dụng hóa đơn không hợp pháp.  Sử dụng không hợp pháp hóa đơn mà hàng hóa là có thật theo xác định của cơ quan có thẩm quyền. Và đã được kê khai doanh thu tính thuế;

– Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để không thực hiện nghĩa vụ thuế;

– Thực hiện các giao dịch không đúng với bản chất kinh tế. Không đúng thực tế phát sinh nhằm mục đích giảm nghĩa vụ thuế của người nộp thuế;

Không tuân thủ quy định về nghĩa vụ kê khai, xác định giá giao dịch liên kết. Hoặc không cung cấp thông tin theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết.

  1. Ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Cơ quan hải quan ấn định thuế cho doanh nghiệp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau:

– Doanh nghiệp dựa vào các tài liệu không hợp pháp để khai thuế, tính thuế.  Không khai thuế hoặc kê khai không chính xác, đầy đủ nội dung liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế;

– Quá thời hạn quy định mà doanh nghiệp không cung cấp, từ chối. Hoặc trì hoãn, kéo dài việc cung cấp hồ sơ, sổ kế toán, tài liệu, chứng từ, dữ liệu, số liệu liên quan đến việc xác định chính xác số tiền thuế phải nộp theo quy định;

– Doanh nghiệp không chứng minh, giải trình. Hoặc quá thời hạn quy định mà không giải trình được các nội dung liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Không chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra của cơ quan hải quan;

Doanh nghiệp không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế;

– Cơ quan hải quan có đủ bằng chứng, căn cứ xác định về việc khai báo trị giá không đúng với trị giá giao dịch thực tế;

– Giao dịch được thực hiện không đúng với bản chất kinh tế. Không đúng thực tế phát sinh, ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp;

– Doanh nghiệp không tự tính được số tiền thuế phải nộp;

– Trường hợp khác do cơ quan hải quan. Hoặc cơ quan khác phát hiện việc kê khai, tính thuế không đúng với quy định của pháp luật.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818. Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/dich-vu-giay-phep-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-kinh-doanh-rau-cu-qua/