Bẫy khi giao dịch mua bán nhà đất   

Những cái bẫy giao dịch mua bán nhà đất    Bẫy khi giao dịch mua bán nhà đất luôn tiềm ẩn trong mọi giai đoạn. Hiện nay các tranh chấp mua bán xảy ra thường gặp ở bên mua là  nhà đầu tư “giả hiệu”. Họ không có nhu cầu thật sXem thêm

Công trình được miễn giấy phép xây dựng từ 2021

Công trình được miễn giấy phép xây dựng từ 2021 Công trình được miễn giấy phép xây dựng từ 2021 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 quy định về các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Cụ thể như sau: Công trình bí mật nhXem thêm

Thủ tục nuôi chồn hương

Thủ tục nuôi chồn hương (cầy vòi hương) Thủ tục nuôi chồn hương (cầy vòi hương) Chồn hương (cầy vòi hương) có tên khoa học là Paradoxurus hermaphroditus. Thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB theo Nghị định 06/20Xem thêm

Doanh nghiệp bị ấn định thuế

Doanh nghiệp bị ấn định thuế Doanh nghiệp bị ấn định thuế khi vi phạm nghĩa vụ về thuế. Hoặc bị ấn định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Luật quản lý thuế 2019 quy định nội dung này như sau: Ấn định thuế đXem thêm