Thuế cho thuê nhà

Thuế cho thuê nhà Thuế cho thuê nhà Cá nhân khi cho thuê nhà mà có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên thì phải đóng thuế đầy đủ. Các loại thuế phải đóng bao gồm: Lệ phí môn bài Cá nhân có doanh thu lớn hơn 500 triệu/ nXem thêm