Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài

Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài  Khoản 1 Điều 10 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về thời hạn nộp hồ sơ lệ phí môn bài như sau: –  Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh Xem thêm