Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài

Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài

Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài

 Khoản 1 Điều 10 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về thời hạn nộp hồ sơ lệ phí môn bài như sau:

–  Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập. Bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh. Hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh. Hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập. Hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

(Trước đây tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định đối với tổ chức thì thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn là trước ngày 30/01 của năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh).

 Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp. Và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định.

Trước đây: Tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán thì không phải khai lệ phí môn bài.

Như vậy, doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài khi mới thành lập.

Hoặc khi doanh nghiệp thành lập thêm chi nhánh, địa điểm kinh doanh. Hoặc khi doanh nghiệp có thay đổi về vốn.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818.

Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/nguyen-tac-xet-duyet-doi-tuong-duoc-mua-nha-o-xa-hoi/

0/5 (0 Reviews)