Thông báo thay đổi Công ty hợp danh

Thông báo thay đổi Công ty hợp danh Bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh Thành phần hồ sơ: Thay đổi nội dung công ty -Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1); -Quyết định và bản sao hợp lệ biên bXem thêm