Cách ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

Cách ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh Cách ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh được quy định tại Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT. Cụ thể: – Người thành lập hộ kinh doanh/hộ kinh doanh lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn. Được quyXem thêm