Cách ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

Cách ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

Cách ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh được quy định tại Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT. Cụ thể:

– Người thành lập hộ kinh doanh/hộ kinh doanh lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn. Được quy định trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg để ghi ngành, nghề kinh doanh chính của hộ kinh doanh.

– Với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

– Với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

Với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì:

Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nếu không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hướng dẫn, đối chiếu. Và ghi nhận ngành, nghề kinh doanh chính của hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT quy định toàn bộ biểu mẫu mới về đăng ký hộ kinh doanh. Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818. Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/he-so-dieu-chinh-gia-dat-he-so-k-nam-2023-tai-tp-hcm/

0/5 (0 Reviews)