Công ty không đăng ký mã QR bị xử phạt bao nhiêu?

Công ty không đăng ký mã QR hoạt động bị xử phạt bao nhiêu? Căn cứ quy định mới nhất của UBND TP. Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp nằm trong nhóm ngành được phép hoạt động trở lại phải đáp ứng điều kiện quản lý. Đó là bắt buộc đănXem thêm