Yêu cầu chuyển sang TT78/2021/TT-BTC

Yêu cầu chuyển sang TT78/2021/TT-BTC Nhiều doanh nghiệp đang gặp nhiều vướng mắc, khó khăn trong việc xác định yêu cầu chuyển sang TT78/2021/TT-BTC. Các yêu cầu về báo cáo, nghĩa vụ tuân thủ các quy định khá phức tạp và nguy cơ có khả nănXem thêm