Trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề y

Trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề y Trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề y được quy định tại Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009. Cụ thể: – Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền; – ChứnXem thêm