Tạm ngừng kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân

Tạm ngừng kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân TH1: Tạm ngừng kinh doanh Trình tự thực hiện: – Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng. – Phòng Đăng kýXem thêm