Thông báo mẫu con dấu Doanh nghiệp tư nhân

Thông báo mẫu con dấu Doanh nghiệp tư nhân Thành phần hồ sơ thông báo mẫu con dấu: doanh nghiệp tự quản lý  Trường hợp: Thông báo mẫu con dấu mới Hiện nay, theo Luật doanh nghiệp 2020 không quy định phải thông báo mẫu con dấu mới lêXem thêm