Thủ tục đổi họ cho con

Thủ tục đổi họ cho con Thủ tục đổi họ cho con Trong những trường hợp được pháp luật cho phép, cha mẹ có quyền thay đổi họ cho con, cụ thể: Theo Điều 27 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền thay đổi họ như sau: – Cá nhân cXem thêm