Thành lập mới Doanh nghiệp tư nhân

Thành lập mới Doanh nghiệp tư nhân Chuẩn bị hồ sơ Thành lập mới doanh nghiệp Thành phần hồ sơ, bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thXem thêm