Các lưu ý – Đặt tên Doanh nghiệp

Các lưu ý – Đặt tên Doanh nghiệp Quy định về đặt tên doanh nghiệp Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là: “công ty trách nhiệm hXem thêm