Tạm ngừng Hộ kinh doanh

Tạm ngừng Hộ kinh doanh Thành phần hồ sơ Thủ tục tạm ngừng kinh doanh Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (Phụ lục III-4); Chứng minh nhân dân của chủ hộ kinh doanh Giấy ủy quyền trong trường hợp không phXem thêm