Quyền lợi khi tham gia

Quyền lợi khi tham gia Quyền lợi Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là: Được hưởng Lương hưu Được hưởng Bảo hiểm y tế: Điều kiện: – Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hộXem thêm