Có phải hủy hóa đơn giấy | c

Nhiều doanh nghiệp đang gặp nhiều vướng mắc, có phải hủy hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử theo thông tư 32 . Các yêu cầu về báo cáo, nghĩa vụ tuân thủ các quy định khá phức tạp và nguy cơ có khả năng gây rủi ro cao. Đội ngũ LuậtXem thêm