Mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới nhất

Mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới nhất Mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới nhất được quy định tại Điều 26 Nghị định 67/2023/NĐ-CP như sau: 1.Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổngXem thêm