Khôi phục mã số thuế

Khôi phục mã số thuế Trường hợp 1: bị thu hồi GCN ĐKDN Người nộp thuế bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy phép tương đương Cơ quan thuế đXem thêm