Quy định về khai báo tạm vắng từ ngày 01/7/2021

Quy định về khai báo tạm vắng từ ngày 01/7/2021 Quy định về khai báo tạm vắng từ ngày 01/7/2021 Thông tư 55/2021/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 quy định về thủ tục này như sau. Việc khai báo tạm vắng đối với trường hợp quy đXem thêm