Thành lập mới Công ty TNHH Một Thành Viên

Thành lập mới Công ty TNHH Một Thành Viên Chuẩn bị hồ sơ Chủ sở hữu công ty (người đại diện theo ủy quyền) hoặc người đại diện ủy quyền nộp hồ sơ Thành phần hồ sơ, bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫuXem thêm