Đối tượng đóng – Mức đóng

Đối tượng đóng – Mức đóng Đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình từ 01/01/2015: Đối tượng đóng BHYT a) Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu (trừ đối tượng quy định theo Luật BHYT thuộc đối tượng đã tham gia BHYT tXem thêm