Đăng ký thay đổi Hộ kinh doanh

Đăng ký thay đổi Hộ kinh doanh Thành phần hồ sơ: Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-3, Phụ lục III-2 ); Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khXem thêm