Dán nhãn năng lượng đối với xe máy, ô tô điện

Dán nhãn năng lượng đối với xe máy, ô tô điện Dán nhãn năng lượng đối với xe máy, ô tô điện được quy định tại Thông tư 48/2022/TT-BGTVT. Thông tư hướng dẫn về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con, xe mô tô, xe gắn máy sử dXem thêm