Thông báo thay đổi Doanh nghiệp tư nhân

Thông báo thay đổi Doanh nghiệp tư nhân Trường hợp: bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân Thay đổi ngành nghề kinh doanh Thành phần hồ sơ, bao gồm: – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lụcXem thêm