Chế độ ốm đau

Chế độ ốm đau Điều kiện hưởng: – Người lao động đang tham gia BHXH bị ốm đau, tai nạn không phải TNLĐ, BNN hoặc TNLĐ, BNN tái phát phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế; – Phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau dướiXem thêm