Xuất ngũ trước thời hạn

Các trường hợp xuất ngũ trước thời hạn của hạ sĩ quan, binh sĩ
 

Xuất ngũ trước thời hạn

        Xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ là thực hiện việc chuyển ra khỏi biên chế lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân sang phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Hạ sĩ quan, binh sĩ được xuất ngũ đúng thời hạn khi đã phục vụ tại ngũ đủ thời hạn. Tuy nhiên có một số trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ được xuất ngũ trước thời hạn. Thông tư 279/2017/TT-BQP  quy định cụ thể các trường hợp này như sau:

1. Điều kiện xuất ngũ trước thời hạn của hạ sĩ quan, binh sĩ (quy định tại khoản 3 điều 4)
– Hội đồng giám định sức khỏe từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên. Hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp có thẩm quyền kết luận. Đó là những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khỏe phục vụ tại ngũ.  Được quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP;- Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện xác nhận là gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, cụ thể như sau:
+Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
Xuất ngũ trước thời hạn

+ Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

– Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện xác nhận là gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện miễn gọi nhập ngũ quy định tại Điểm a, b, c Khoản 2 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, cụ thể như sau:

+ Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

+ Một anh hoặc một em của liệt sĩ;

+ Một con của thương binh hạng hai. Một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.  Một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

– Cơ quan Bảo vệ An ninh Quân đội báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định không đủ tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Điều 5 của Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA.

2. Hồ sơ xuất ngũ trước thời hạn  (quy định tại khoản 3 điều 5)

– Hạ sĩ quan, binh sĩ có thời gian phục vụ tại ngũ từ đủ 01 tháng trở lên. Nếu không đủ điều kiện phục vụ tại ngũ, thì hồ sơ xuất ngũ thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này (quyết định xuất ngũ ghi rõ lý do xuất ngũ) và kèm theo một trong các văn bản sau:+ Biên bản giám định sức khỏe của Hội đồng giám định sức khỏe từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên hoặc biên bản giám định y khoa của Hội đồng giám định y khoa cấp có thẩm quyền kết luận không đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư này.

+ Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện là gia đình có hoàn cảnh khó khăn theo quy định tại Điểm b, c Khoản 3 Điều 4 của Thông tư này.

Hạ sĩ quan, binh sỹ

+ Văn bản của cấp có thẩm quyền kết luận không đủ tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 4 của Thông tư này.- Hạ sĩ quan, binh sĩ có thời gian phục vụ tại ngũ dưới 01 tháng. Nếu không đủ điều kiện phục vụ tại ngũ thì chỉ huy đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do không đủ điều kiện phục vụ tại ngũ, kèm theo hồ sơ nhập ngũ bàn giao trả về địa phương cấp huyện nơi giao quân theo quy định.

3. Thẩm quyền giải quyết xuất ngũ trước thời hạn (quy định tại điều 6)

Chỉ huy trưởng cấp sư đoàn và tương đương trở lên xem xét, phê duyệt.Nếu hạ sĩ quan, binh sĩ thỏa mãn điều kiện trên thì được xuất ngũ sớm.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818
Tác giả: Bùi Hường
Liên hệ dịch vụ:
0/5 (0 Reviews)