Xử phạt hành chính trong lĩnh vực về đất đai

 

Xử phạt hành chính đất đai.

Kể từ ngày 05/01/2010,  sẽ tăng nhiều  mức phạt lấn, chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, mua bán đất.  Thêm các điều khoản như không có giấy tờ hoặc có giấy tờ nhưng không làm thủ tục sang tên, bỏ hoang đất, hành vi hủy hoại đất. Nội dung này được quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP. Cụ thể:

  1. Hành vi hủy hoại đất
 

 Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, hủy hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm chất lượng đất hoặc gây ô nhiễm đất mà làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định. Trong đó chỉ rõ các hành vi hủy hoại đất như sau:

– Làm biến dạng địa hình trong các trường hợp:

+ Thay đổi độ dốc bề mặt đất;

+ Hạ thấp bề mặt đất do lấy đất mặt dùng vào việc khác hoặc làm cho bề mặt đất thấp hơn so với thửa đất liền kề;

+ San lấp đất có mặt nước chuyên dùng, kênh, mương tưới, tiêu nước hoặc san lấp nâng cao bề mặt của đất sản xuất nông nghiệp so với các thửa đất liền kề.

Trừ trường hợp cải tạo đất nông nghiệp thành ruộng bậc thang và hình thức cải tạo đất khác phù hợp với mục đích sử dụng đất được giao, được thuê hoặc phù hợp với dự án đầu tư đã được UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất phê duyệt hoặc chấp thuận. – Làm suy giảm chất lượng đất trong các trường hợp:

+ Làm mất hoặc giảm độ dầy tầng đất đang canh tác;

+ Làm thay đổi lớp mặt của đất sản xuất nông nghiệp bằng các loại vật liệu, chất thải hoặc đất lẫn sỏi, đá hay loại đất có thành phần khác với loại đất đang sử dụng;

+ Gây xói mòn, rửa trôi đất nông nghiệp.

– Gây ô nhiễm đất là trường hợp đưa vào trong đất các chất độc hại hoặc vi sinh vật, ký sinh trùng có hại cho cây trồng, vật nuôi, con người.

– Làm mất khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định.

– Làm giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định.

  1. Tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

 Tại khoản 3, 4 Điều 9 Nghị định 91/2019, chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (trong đó có đất ở) tại khu vực nông thôn và đô thị mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì phạt tiền theo diện tích tự ý chuyển.

  1. Lấn, chiếm đất

 Theo khoản 3 Điều 14 Nghị định 91/2019, trường hợp lấn, chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn, trừ trường hợp lấn, chiếm đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình và đất công trình có hành lang bảo vệ, đất trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức 

  1. Không đăng ký đất đai (chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất không sang tên)

Khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013 quy định: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phải đăng ký biến động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra biến động.

Nếu trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu bị xử phạt.

Quy định Tại khoản 2, 3 Điều 17 Nghị định 91/2019.

  1. Mua bán đất không đủ điều kiện (không có giấy chủ quyền)

 Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định: Người sử dụng đất được chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau:

– Có Giấy chứng nhận;

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

  1. Bỏ hoang đất bị phạt tiền

 Khoản 1 Điều 32 Nghị định 91/2019, hành vi không sử dụng đất:

+ Đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục,

+ Đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục

+ Đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục

 

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818

 

                                                                    Tác giả: Luật sư Mộng Huyền

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

http://luatsu1088.com/ban-lai-nha-o-xa-hoi-theo-gia-thi-truong/

 

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818