Vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá

Chế độ ưu đãi dành cho vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá

 

Trường hợp vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá vẫn được hưởng trợ cấp ưu đãi của nhà nước khi có đủ điều kiện được hưởng, cụ thể như sau:
1. Hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng
Khoản 4 điều 20 của nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 quy định:
Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn.
Mức chuẩn hiện nay  để xác định trợ cấp ưu đãi là: 1.318.000 đồng/tháng (quy định tại điều 1 nghị định 20/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/4/2015)

2. Thời điểm hưởng

Khoản 6 điều 20 nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định:
Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác nhưng nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định.
Như vậy nếu vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá thuộc trường hợp trên được ủy ban nhân dân cấp xã công nhận thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

3. Hồ sơ hưởng trợ cấp

Để được hưởng trợ cấp hàng, người được hưởng cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại điều 8 Thông tư  05/2013/TT-BLĐTBXH bao gồm:
– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng. Và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
– Văn bản của gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ khẳng định đã nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
– Bản sao hồ sơ liệt sĩ.
– Quyết định trợ cấp tiền tuất hàng tháng (Mẫu LS6).

4. Nơi nhận hồ sơ

4.1. Hồ sơ trên được gửi đến Sở Lao động, thương binh và xã hội nơi cư trú. Được quy định tại điều 9 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH.

Trường hợp hồ sơ gốc của liệt sĩ do địa phương khác quản lý thì cá nhân có trách nhiệm làm đơn đề nghị sao hồ sơ liệt sĩ kèm giấy tờ quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 8 của Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc có trách nhiệm sao hồ sơ kèm các giấy tờ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 8 của Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH và gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cá nhân cư trú.

4.2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cá nhân cư trú. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm ra quyết định trợ cấp.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900599818

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:
http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/xu-ly-giay-to-khong-trung-khop/

 

0/5 (0 Reviews)