Vợ chồng

VỢ CHỒNG

Vợ chồng

Theo Hiến pháp 2013, hôn nhân dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ. Là chế độ một vợ một chồng. Luôn bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. 

Hiện nay, theo Luật hôn nhân gia đình 2014, vợ chồng là hai người nam, nữ có quan hệ hôn nhân với nhau thông qua việc đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền. Theo đó, để được coi là hôn nhân hợp pháp thì việc đăng ký kết hôn phải đúng theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để đăng ký kết hôn được quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân gia đình 2014 như sau:

“+ Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

+ Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

+ Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.”

Hiện nay, pháp luật chỉ công nhận là hôn nhân thực tế đối với những trường hợp nam nữ chung sống như vợ chồng từ trước ngày 03.01.1987. Có đủ điều kiện kết hôn nhưng không đăng kí kết hôn. Đây là những trường hợp mà nam nữ chung sống với nhau, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng sinh hoạt như một gia đình nhưng không đăng kí kết hôn.

 Theo đó, Hai bên phải có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy. Tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau. Cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình.

Hãy tích vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí. Hoặc liên hệ theo số hotline: 1900.599.818.

                                                                   Tác giả: LS. Hồng Luyến

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/luat-su-cua-ban/

0/5 (0 Reviews)