Vay tiêu dùng tại công ty tài chính, những điều cần lưu ý

Vay tiêu dùng tại công ty tài chính

Cho vay tiêu dùng là việc công ty tài chính cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng là cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng của khách hàng, gia đình của khách hàng đó với tổng dư nợ cho vay tiêu dùng đối với một khách hàng tại công ty tài chính đó không vượt quá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng). Mức tổng dư nợ quy định tại khoản này không áp dụng đối với cho vay tiêu dùng để mua ôtô và sử dụng ôtô đó làm tài sản bảo đảm cho chính khoản vay đó theo quy định của pháp luật.

Lãi suất cho vay tiêu dùng tại công ty tài chính không áp dụng lãi suất theo Bộ Luật Dân sự 2015 (không quá 20%/năm) mà áp dụng theo quy định của ngân hàng nhà nước.

Theo điều 9 thông tư 43/2016/TT-NHNN có quy định cụ thể như sau:

  1. Lãi suất cho vay tiêu dùng của công ty tài chính thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.
  2. Công ty tài chính ban hành quy định về khung lãi suất cho vay tiêu dùng áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống trong từng thời kỳ, trong đó bao gồm mức lãi suất cho vay cao nhất, mức lãi suất cho vay thấp nhất đối với từng sản phẩm cho vay tiêu dùng.
Lãi suất 

Căn cứ quy định trên thì các công ty tài chính không có trần lãi suất cho vay tiêu dùng. Họ tự đưa ra mức lãi suất cho vay cụ thể. Và báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước. Nếu Ngân hàng Nhà nước không phản đối thì Công ty tài chính được quyền áp dụng. Mức lãi suất này có thể cao hơn 20%/năm.

Do đó, khách hàng khi có nhu cầu thì cần nắm kỹ quy định trên. Đồng thời phải biết được mức lãi suất cụ thể là bao nhiêu, lãi trễ hạn là bao nhiêu. Nếu các điều khoản nêu trên rõ ràng thì mới ký hợp đồng  với công ty tài chính đó.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/dieu-kien-cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-ke-toan/

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818