VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

Văn phòng luật sư là tổ chức hành nghề luật sư được thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều kiện để thành lập cụ thể như sau: 

– Trưởng Văn phòng luật sư phải là luật sư có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức.

– Trưởng Văn phòng luật sư không được thành lập tổ chức hành nghề luật sư khác.

Thủ tục xin giấy phép hoạt động:

–  Giấy đề nghị đăng ký hoạt động (theo mẫu TP-LS-02 ban hành kèm theo Thông tư 02/2015/TT-BTP);

– Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của Trưởng Văn phòng Luật sư;

– Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư;

– Giấy ủy quyền nếu Trưởng Văn phòng không thực hiện hồ sơ ủy quyền cho người khác; 

– Dự thảo Điều lệ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Sở tư pháp. Sở Tư pháp sẽ trả kết quả là giấy đăng ký hoạt động.

Vui lòng liên hệ 1900.599.818 để được tư vấn cụ thể.

                                                          Tác giả: LS. Hồng Luyến

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/tu-van-ve-ly-hon/

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content