Ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp khu công nghệ cao

Ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp khu công nghệ cao

Doanh nghiệp công nghệ cao là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao. Và cung ứng dịch vụ công nghệ cao. Có hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao.

Doanh nghiệp công nghệ cao được hưởng những ưu đãi đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) như sau:

1. Hưởng thuế suất ưu đãi

Điều kiện áp dụng

Doanh nghiệp công nghệ cao chỉ được hưởng ưu đãi thuế suất thuế TNDN trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao. Giấy chứng nhận này sẽ được cấp cho doanh nghiệp đáp ứng đủ các tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao. Được quy định tại Điều 3 Quyết định 10/2021/QĐ-TTg.

Mức thuế suất ưu đãi

Quy định tại Khoản 7 Điều 1 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013, doanh nghiệp công nghệ cao sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi như sau:

– Doanh nghiệp công nghệ cao sẽ được hưởng mức thuế suất ưu đãi 10% khi tính thuế TNDN.  Các doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi thì mức thuế suất thuế TNDN là 20%;

– Thời gian hưởng ưu đãi: 15 năm. Tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao.

2. Miễn, giảm thuế TNDN

Về điều kiện áp dụng

Theo Điều 2 Thông tư 03/2021/TT-BTC quy định như sau:

– Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

– Doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ. Phải đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp;

– Doanh thu được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin là doanh thu từ dịch vụ mới. Không bao gồm các dịch vụ đã có trên thị trường. Được xác định theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

– Phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ trong kỳ để được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Trường hợp không hạch toán riêng được thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008.

Mức miễn, giảm thuế

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư 03/2021/TT-BTC quy định về ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp công nghệ cao như sau:

– Doanh nghiệp công nghệ cao được miễn thuế trong vòng 04 năm;

– Ngoài ra, doanh nghiệp công nghệ cao còn được giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

– Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận thì năm đầu tiên tính thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818. Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/khu-cong-nghe-cao/

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818