ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN

 

Tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Quy định tại Khoản 11 Điều 1 của Nghị định 161/2019/NĐ-CP được hướng dẫn bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 03/2019/TT-BNV. Nội dung quy định về các trường hợp đặt biệt trong tuyển dụng công chức không qua thi tuyển.

Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định Luật cán bộ, công chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp sau:

 

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP

 

Theo quy định, trường hợp tuyển dụng công chức không qua thi tuyển hiện tại là phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.  Và có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên. Các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. Và có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP. Bao gồm:

– Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm viên chức từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự);

 

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP

– Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu, đã có thời gian công tác từ đủ 05 năm (60 tháng) trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) hoặc làm công tác cơ yếu, tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng chính thức vào quân đội, công an hoặc tại các tổ chức của lực lượng cơ yếu;

 

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP

–  Tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.  Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Người đang giữ chức danh, chức vụ:

+ Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty,

+ Thành Viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên,

+ Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc,

+ Kế toán trưởng

Hoặc được cử làm đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 05 năm.  Không kể thời gian thử việc.

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên,

+ Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900599818

 

Tác giả: Luật sư Trần Quyên

 

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/nhac-no-qua-dien-thoai/

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content