Thực hiện dịch vụ nhà đất

Tư vấn và thực hiện dịch vụ nhà đất

 

I. TƯ VẤN LUẬT VÀ THỰC HIỆN DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT
–        Tư vấn luật về nhà đất (đất đai – nhà ở) liên quan đến tính hợp pháp của hồ sơ quyền sử dụng đất đai, quyền sở hữu nhà ở;
–        Tư vấn luật về nhà đất (đất đai – nhà ở):  liên quan soạn thảo , đàm phán hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê…
–        Tư vấn luật về nhà đất (đất đai – nhà ở) về thủ tục hành chính về cấp giấy GCNQSD đất và sở hữu công trình, nhà ở…
–        Tư vấn luật nhà đất (đất đai – nhà ở) liên quan đến thừa kế;

Tư vấn nhà đất

–        Tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp, tổ chức về xin cấp đất, thuê đất;
–        Tư vấn pháp luật về đòi quyền sử dụng đất cho trông coi, qsh nhà cho ở nhờ;
–        Tư vấn pháp luật về nhà đất (đất đai – nhà ở) có yếu tố nước ngoài
–        Tư vấn pháp luật về khiếu kiện về bồi thường và nghĩa vụ tài chính liên quan đế nhà đất (đất đai – nhà ở).

II. LUẬT SƯ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NHÀ ĐẤT 

–       Giải quyết Tranh chấp đất đai về xác định ai là người sở hữu, sử dụng hợp pháp nhà đất;
–       Giải quyết Tranh chấp đất đai về xác định quyền và nghĩa vụ các bên trong Hợp đồng. Cụ thể: hợp đồng chuyển nhựợng, chuyển đổi, tặng cho, thế chấp đất đai – nhà ở;
–       Giải quyết tranh chấp thừa kế, tranh chấp tài sản chung
–       Giải quyết tranh chấp đòi đất đai, nhà ở

Thủ tục nhà đất

–       Giải quyết Tranh chấp đất đai về mốc giới, ranh đất đai – nhà ở;
–       Giải quyết Tranh chấp đất đai về chia tài sản chung, tài sản vợ chồng là đất đai – nhà ở;
–       Giải quyết Tranh chấp về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có tài sản trên đất;
–       Giải quyết Tranh chấp đất đai về việc hợp tác kinh doanh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất

Liên hệ 1900.599.818 để được tư vấn cụ thể

 

Liên hệ dịch vụ:

http://luatsu1088.com/thu-tuc-sang-ten-so-hong/

http://0903876125.xyz

0/5 (0 Reviews)