Trưng cầu ý dân

 

Trưng cầu ý dân là việc nhà nước tổ chức để cử tri cả nước trực tiếp biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đây chính là việc làm cụ thể hóa các quyền tối cao của con người. Từng bước thực hiện quyền con người theo Hiến pháp năm 2013.

Điều 6 Luật Trưng cầu ý dân 2015 có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016 quy định các vấn đề cần trưng cầu ý dân gồm:
1. Toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp;

2. Vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quốc gia;

3. Vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước;

4. Vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước.
Việc trưng cầu này được thực hiện trong phạm vi cả nước. Người có quyền được bỏ phiếu là công dân nước CHXHCN Việt Nam. Phải đủ mười tám tuổi trở lên tính đến ngày bỏ phiếu. Như vậy, thông qua quy định trên, người dân được bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình về các vấn đề quan trọng của đất nước. Mục đích tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thuận xã hội.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818

Tác giả:  Luật sư  Bùi Hường

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/thanh-toan-truc-tiep-chi-phi/

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content