Trốn khỏi nơi cách ly dịch Covid-19 bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Trốn khỏi nơi cách ly dịch Covid-19 bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Người đã được thông báo mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch bệnh covid -19 được thông báo cách ly thực hiện một trong số các hành vi sau đây gây lây truyền dịch bệnh Covid -19 cho người khác thì bị coi là trường hợp thực hiện “ hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 240 Bộ luật hình sự và bị xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người, cụ thể:

– Trốn khỏi nơi cách ly;

– Không tuân thủ quy định về cách ly;

– Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly;

– Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối.

Truy cứu trách nhiệm hình sự

Ngoài ra người chưa bị xác định mắc bệnh Covid -19 nhưng sống trong khu vực đã có quyết định cách ly, quyết định phong tỏa thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo quy định tại điều 295 Bộ luật hình sự.

– Trốn khỏi khu vực bị cách ly, khu vực bị phong tỏa;

– Không tuân thủ quy định cách ly;

– Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly;

– Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối.

Nội dung này được quy định cụ thể tại công văn số 45/TANDTC-PC về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid -19 của Tòa án nhân dân tối cao ngày 30/03/2020.

Như vậy, việc trốn tránh cách ly dịch bệnh covid-19 có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, trong tình hình dịch bệnh hiện nay, người dân cần nâng cao ý thức, tuân thủ chính sách nhà nước đưa ra để đẩy lùi dịch bệnh.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn: 1900.599.818

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/nguoi-lao-dong-huong-tro-cap-that-nghiep-do-dich-covid-19/

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content