Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020: “Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty cổ phần”. Về bản chất, cổ đông là những chủ đầu tư đóng góp tài sản để sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty cổ phần.

Quy định của pháp luật có rất nhiều cơ chế mở để cổ đông được linh hoạt trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, trong đó có quyền cơ bản là quyền tự do chuyển nhượng cổ phần và quyền rút vốn. Chính cơ chế mở của pháp luật cũng làm phát sinh ngày càng nhiều các tranh chấp của cổ đông trong CTCP.

Dưới đây là một số chia sẻ của Công ty Luật T&Q về tranh chấp của cổ đông và một số biện pháp xử lý tranh chấp:

Các loại tranh chấp của cổ đông

Tranh chấp quyền lợi, nghĩa vụ giữa các cổ đông với nhau

Một số ví dụ điển hình về tranh chấp về tư cách cổ đông:

Tranh chấp của cổ đông và các thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành

Một số cổ đông/nhóm cổ đông nắm cổ phần chi phối mong muốn.đưa “người của mình” vào hệ thống điều hành của doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyết.định được các vấn đề quan trọng của Công ty. Điều này dẫn đến tranh chấp của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông thiểu.số đối với các quyết định của Hội đồng quản trị công ty. Thực chất tranh chấp này cũng phát sinh từ tư cách cổ đông. Tuy nhiên được biểu hiện dưới hình thức khác

Biện phảp giải quyết các tranh chấp của cổ đông trong Công ty cổ phần

Giải quyết bằng thương lượng:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền yêu cầu triệu tập các cuộc họp đại hội đồng cổ đông (bất thường). Đây chính là một phương tiện hữu ích mà pháp luật quy.định tạo điều kiện để các cổ đông có thể ngồi lại với nhau để giải quyết các tranh chấp phát sinh

Ngoài ra một công cụ cũng rất hiệu quả trong giải quyết tranh chấp giữa các cổ đông là.Điều lệ Công ty hoặc Thỏa thuận cổ đông. Ở đây các cổ đông có thể thương lượng để quy định các thỏa thuận từ nguyên tắc đến chi tiết quan hệ các cổ đông

Giải quyết tranh chấp bằng phương thức hòa giải

Các bên có quyền lựa chọn phương thức hòa giải tại Trung tâm hòa giải.thương mại về tranh chấp như một phương án phát sinh sau khi xảy ra tranh chấp

Giải quyết tranh chấp bằng việc khởi kiện tại Tòa án nhân dân

Theo quy định tại Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, Toà án có thẩm quyền giải quyết đối với

Dịch vụ pháp lý của Công ty Luật T&Q

Để hỗ trợ Khách hàng giải quyết các tranh chấm phát sinh nêu trên, Công ty Luật.T&Q cung cấp các dịch vụ pháp lý về doanh nghiệp sau đây:

Ngoài ra, Quý Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp CÔNG TY LUẬT T&Q –.địa chỉ 58/19 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, hoặc tư vấn qua tổng đài số điện thoại 1900 599 818 để được tư vấn, hỗ trợ.

Bài viết liên quan:

Cách ghi ngành nghề kinh doanh của hộ gia đình

Điều kiện thành lập trung tâm dịch vụ việc làm

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818