Website tra cứu trực tuyến của cơ quan nhà nước mà DN cần biết

 

Trang web liên kết cơ quan nhà nước.

Sau đây là những trang web cần thiết cho doanh nghiệp khi đăng ký kinh doanh, khai báo thuế, làm thủ tục hải quan, tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế……Cụ thể với các địa chỉ cụ thể như sau:

Lĩnh vực Nội dung tra cứu Tên website
Doanh nghiệp Toàn bộ thông tin về doanh nghiệp ‘https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx
Hộ kinh doanh Toàn bộ thông tin về hộ kinh doanh ‘http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct
Bảo hiểm xã hội Quá trình tham gia BHXH ‘https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx
Mã số BHXH ‘https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx
Đơn vị tham gia BHXH ‘https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/don-vi-tham-gia-bhxh.aspx
Bảo hiểm
y tế
Giá trị sử dụng thẻ BHYT ‘https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx
Thuế Mã số thuế DN ‘http://tongcucthue.org/tra-cuu-ma-so-thue-doanh-nghiep/
Mã số thuế cá nhân ‘https://www.tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx
‘http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp
Người phụ thuộc ‘https://www.tncnonline.com.vn/Pages/Nguoiphuthuoc.aspx
Quyết toán thuế ‘https://www.tncnonline.com.vn/Pages/quyettoanthue.aspx
Hóa đơn Thông tin hóa đơn ‘http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tc1hd.html
Đăng ký phát hành hóa đơn ‘http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dkphtc.html
Thông báo phát hành hóa đơn ‘http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.html
Doanh nghiệp rủi ro vi phạm ‘http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dnrrvp.html
Hải quan Thông tin tờ khai hải quan ‘https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuThongTinToKhaiHQ.aspx
tài khoản nộp ngân sách của các ĐV hải quan ‘https://www.customs.gov.vn/SitePages/
thông tin nợ thuế ‘https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx
Phạt nguội giao thông Toàn quốc ‘https://www.vr.org.vn
‘http://tracuuvipham.com/
Tại TP HCM ‘http://giaothong.hochiminhcity.gov.vn/tracuu/#home/VIPHAM

Trang web liên kết cơ quan nhà nước

Doanh nghiệp mới thành lập có rất nhiều công việc phải thực hiện. Như khai thuế ban đầu, đăng ký bảo hiểm xã hội…Đặc biệt hiện nay rất nhiều hồ sơ phải đăng ký qua mạng. Do đó, nắm bắt được địa chỉ từng web site của cơ quan nhà nước là việc làm cần thiết.

hãy gọi cho chúng tôi theo số hotline để được tư vấn và thực hiện dịch vụ: 1900.599.818

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/tien-ao-dung-voi-kinh-doanh/

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818